Projekty

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. Wzrost konkurencyjności firmy poprzez uruchomienie obiektu gastronomiczno-noclegowego mająca na celu

rozwój działalności oraz wzrost zatrudnienia o 1 pełny etat współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Przewidywane wyniki operacji: zakup wyposażenia kuchni oraz oprogramowania i sprzętu niezbędnego do wdrożenia nowych usług.